Perceptie van de Tax Shift bij ruim 2.500 Belgen is vooral negatief door de verhoging van de BTW op elektriciteit

by Timothy Desmet on July 28th, 2015

Vorige week donderdag, 23 juli 2015, kondigde de regering Michel I een langverwachte tax shift aan. Profacts peilde in het weekend volgend op de aankondiging bij een representatief staal van de Belgische bevolking naar hun reactie op de aangekondigde maatregelen. Het gaat hierbij niet om een poll op een website, maar om een gedegen en nauwkeurig marktonderzoek waarbij de steekproef van n=2.532 voldoet aan strikte quota op geslacht, leeftijd, provincie en sociale klasse. Het veldwerk van deze online enquête op het Profacts panel liep van vrijdag 24 tot zondag 26 juli 2015.

In het algemeen, reageren 50% van de Belgen negatief op de aangekondigde tax shift, 30% is neutraal en slechts 20% reageert positief.

taxshift_01

De reactie op de tax shift is een stuk negatiever bij de Franstaligen dan bij de Nederlandstaligen: terwijl onder de Nederlandstaligen een minderheid van 46% negatief reageren is dit bij de Franstaligen een meerderheid van 55%.

taxshift_03 taxshift_02

Ook de verschillende leeftijdsgroepen reageren anders op de tax shift. De grootste negativiteit zien we bij de 50-59-jarigen. Onder hen reageert meer dan 62% negatief op de tax shift. De jongeren en de ouderen reageren dan weer een stuk positiever: bij de 65-plussers reageert 47% negatief en bij de 18-29-jarigen reageert zelfs maar 37% negatief.

De groep die negatief reageert, is even groot bij beide geslachten (50%), maar bij de vrouwen is er een grotere groep die neutraal reageert (35% is neutraal tegenover 26% bij de mannen) en bij de mannen is de groep die positief reageert bijgevolg groter (24% is positief tegenover 15% bij de vrouwen).

Wanneer we kijken naar de specifieke maatregelen dan zijn ook daar de reacties heel verscheiden.

Vooral de verhoging van het BTW-tarief op elektriciteit lokt uitgesproken negatieve reacties op: 82% van de Belgen vindt dit negatief en slechts 6% reageert hier positief op. Opvallend is dat de vrouwen hierop nog veel negatiever reageren dan de mannen (87% ten opzichte van 79% bij de mannen). Uit onze regressieanalyses blijkt ook dat dit de belangrijkste reden is waarom mensen de tax shift globaal genomen negatief beoordelen.

Ook op de stijging van de roerende voorheffing van 25% naar 27% reageert de meerderheid van de Belgen negatief (53% negatief en slechts 17% positief).

taxshift_04

De meeste Belgen reageren dan wel weer positief op de stijging met 100€ van het nettoloon (67% is positief en slechts 8% is negatief), op de verlaging van de werkgeversbijdrage (63% is positief, 14% is negatief) en op de speculatietaks (55% is positief en 17% is negatief). De stijging van het nettoloon wordt vooral positief onthaald door de 18-29-jarigen en dit zorgt er ook voor dat deze leeftijdsgroep globaal genomen het meest positief staat tegenover de tax shift. De velaging van de werkgeversbijdrage wordt vooral door de Vlamingen en de mannen goed onthaald terwijl de speculatietaks scoort bij iedereen.

De gezondheidsmaatregelen die aangekondigd werden door Michel I hebben dan weer lovers en haters. De Belgen reageren verdeeld op de taks voor suikerrijke dranken (46% positief en 33% negatief) en op de hogere accijnzen op diesel, tabak en alcohol (37% positief en 42% negatief). De verhoging van deze accijnzen leiden vooral tot negatieve reacties bij de Franstalige bevolking (45% negatief ten opzichte van 40% in Vlaanderen) en tot positieve reacties bij de 60-plussers (45% positief ten opzichte van 36% bij de andere leeftijdsgroepen).

Tenslotte verdeelt ook de verstrenging van de voorwaarden voor brugpensioen de verschillende leeftijdsgroepen: 58% van de 50-59-jarigen reageren hierop negatief, terwijl dit maar 38% is bij de 18-29-jarigen en zelfs maar 27% bij de 65-plussers. Deze maatregel is dan ook de belangrijkste reden waarom de leeftijdsgroep 50-59 het meest ontgoocheld is over de tax shift.

Profacts is een marktonderzoeksbureau aangesloten bij de beroepsfederaties Febelmar en Esomar (www.profacts.be). Voor vragen omtrent dit onderzoek contacteer dr. Timothy Desmet, Founder & Managing Partner via tim.desmet@profacts.be of 0473.444.905.

 

From General

1 Comment
  1. Ik lees hier dat uit een eerder onderzoek bleek dat beleggers niet negatief stonden tegenover een speculatietaks maar zoals die nu bekend is gemaakt kan die niet meer op veel steun rekeken mijn gedachte. Wat ik ook niet begrijp is dat het nu alleen op aandelen is en niet op bijvoorbeeld ETF’s, beleggingsfondsen, opties, etc. zie ook op de website van http://www.speculatietaks.be

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS